Giá khí tự nhiên vẫn chịu tác động tiêu cực - Phân tích - 16-12-2020


Economy analysis


Mặc dù giá khí đốt tự nhiên ổn định trên mức trung bình động 55 gần đây, điều này sẽ không ảnh hưởng đến xu hướng tiêu cực do tính ổn định thường xuyên của nó trong kênh giảm xuất hiện trên biểu đồ, vì sự ổn định của ngưỡng kháng cự 2.740 là yếu tố chính để xác nhận các nỗ lực tiêu cực, để mong đợi thu thập thông tin về mức 2,470, tiếp theo là đạt mức điều chỉnh Fibonacci 23,6% ở mức 2,282.

Mặt khác, nếu thành công trong việc phá vỡ ngưỡng kháng cự hiện tại và giữ ở trên xác nhận việc chuyển sang đường tăng giá một lần nữa, để bắt đầu nhắm mục tiêu vào nhiều mức tích cực, bắt đầu từ mức 2.920 và 3.180

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.740 đến 2.470

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm