Giá vàng tăng đà tích cực - Phân tích - 17-07-2020


Economy analysis


Giá vàng cung cấp các giao dịch tiêu cực để di chuyển xuống dưới đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, nhận thấy rằng EMA50 cố gắng bảo vệ giá khỏi bị thua lỗ nhiều hơn, trong khi stochastic đạt được động lực tích cực trên cơ sở trong ngày.

Do đó, các yếu tố này hỗ trợ cơ hội khôi phục xu hướng tăng chính, mà các mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1850,00 sau đó là 1865,00, xem xét việc phá vỡ 1787.00 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và nhấn vào giá để bắt đầu điều chỉnh sóng giảm giá trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1787,00 và kháng cự 1830,00. xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish