USDCAD đạt được một số lợi ích - Phân tích - 17-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD cho thấy giao dịch tích cực kể từ ngày hôm qua để tiếp cận kiểm tra mức kháng cự quan trọng 1.3612, kèm theo sự mất mát ngẫu nhiên đối với đà tích cực và nhận được tín hiệu mua quá mức rõ ràng, tạo thành yếu tố tiêu cực mà chúng tôi dự kiến ​​sẽ giúp giá giảm trở lại, Mục tiêu 1.3500 tiếp theo là mức 1.3362 là chủ yếu. dẫn đến giá sẽ tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3490 và kháng 1.3630.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish