Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 15-12-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent quay trở lại tăng để giải quyết trên ngưỡng 50,00 đô la, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở 53,10, trong khi giữ trên 49,20 thể hiện điều kiện quan trọng đạt được các mục tiêu đã chờ đợi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 49,00 và kháng cự 52,00.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá