USDJPY cố gắng phục hồi - Phân tích - 17-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY cung cấp các giao dịch tích cực hơn để vượt qua EMA50, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng stochastic bắt đầu cung cấp các tín hiệu tiêu cực rõ ràng trên khung thời gian bốn giờ, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm giá chính, nhắm mục tiêu kiểm tra 106,44 như một trạm tiếp theo.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực trên cơ sở trong ngày, mà mục tiêu của nó mở rộng đến 105,20 sau khi vượt qua mục tiêu đầu tiên, nhắc nhở bạn rằng đó là điều quan trọng là giữ dưới 107,68 để tiếp tục mức giảm được đề xuất. span>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish