Giá dầu thô vẫn bị kẹt - Phân tích - 02-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô vẫn bị giới hạn giữa các khóa xu hướng tiếp theo được biểu thị bằng mức kháng cự 40,41 và đường hỗ trợ tăng lên 38,35, do đó, tính trung lập của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi giá vượt qua một trong những mức này để phát hiện rõ điểm đến tiếp theo . dưới áp lực tiêu cực mà mục tiêu kiểm tra mức 36.10 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,35 và kháng cự 41,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập