GBPUSD cần tín hiệu xác nhận - Phân tích - 17-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD dao động quanh EMA50, vì nó đã tìm thấy cơ sở hỗ trợ vững chắc ở mức 1.2515, để giới hạn các giao dịch trong phạm vi ngang giữa mức hỗ trợ được đề cập và mức kháng cự 1.2650, lưu ý rằng giá cần vi phạm một trong các mức này để phát hiện điểm đến tiếp theo của nó rõ ràng, điều này giữ cho tính trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến bây giờ. dừng tác động tích cực của mô hình vai và đầu đảo ngược để đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 1.2400 sau đó là 1.2304.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.2460 hỗ trợ và 1.2660 kháng chiến.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các cấp độ đã đề cập ở trên