USDCAD cố gắng phục hồi - Phân tích - 15-12-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD giao dịch tích cực và cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá trong ngày, nhận thấy rằng đường EMA50 tiếp tục tác động tiêu cực lên giá, để hỗ trợ sự tiếp tục của tổng quan giảm giá, mục tiêu mức 1.2550 là trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới trừ khi vi phạm mức 1.2810 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1,2690 và kháng cự 1,2820.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm