EURUSD nối lại sự suy giảm - Phân tích - 17-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tiêu cực sau khi kiểm tra mức 1.1420 trong các phiên trước đó, chờ đợi mức giảm nhiều hơn để hướng tới 1.1270 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, để tiếp tục đề xuất xu hướng giảm giá trên cơ sở trong ngày.

< p>

Lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm giá phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 1.1420, vì vi phạm nó sẽ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 1.1500.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.1270 và mức kháng 1.1460.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish

< div>