Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 16-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô quay trở lại để cung cấp các giao dịch tích cực trong nỗ lực khôi phục xu hướng tăng được đề xuất hôm nay, dao động quanh mức 40,80 và như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo chính của mình, giá cần giữ trên mức 40,40 để giữ cho xu hướng tăng có hiệu lực đối với giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 43,05.