GBPJPY đạt mục tiêu - Phân tích - 14-12-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã kết thúc đợt tăng điểm tiêu cực gần đây bằng cách đạt được mức 136,78, để mở rộng hỗ trợ chính và giữ sự ổn định chính của nó trong kênh tăng giá nhỏ xuất hiện trên biểu đồ.

< p> Tăng về hướng 139,00 sẽ làm tăng cơ hội sớm gia hạn các nỗ lực tăng giá, đảm bảo tầm quan trọng của việc thu thập động lực tích cực để quản lý việc phá vỡ ngưỡng 140,45 nhằm gia hạn áp lực lên đường hỗ trợ của kênh tăng tại 141,55.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 137,60 đến 140,45

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng