GBPUSD đạt được mục tiêu tiêu cực - Phân tích - 14-12-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã cung cấp các giao dịch tiêu cực mạnh vào thứ Sáu tuần trước sau khi phá vỡ 1,3190, để đạt đến ngưỡng của mục tiêu tiêu cực dự kiến ​​là 1,3105, lưu ý rằng giá bắt đầu hôm nay với khoảng cách tăng giá đặt nó vào trong kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, cho thấy đầu giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay và việc vi phạm 1.3375 sẽ giảm bớt sứ mệnh đạt được mức tích cực mục tiêu bắt đầu ở mức 1.3540 và mở rộng đến 1.3600, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 1.3270.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.3260 hỗ trợ và 1.3410 kháng cự .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng