Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 11-12-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã đối mặt với áp lực tiêu cực tạm thời vào sáng nay nhưng nó trở lại tăng ngay bây giờ, để giữ cho xu hướng tăng giá hợp lệ và hoạt động trong ngày hôm nay, tùy thuộc vào sự ổn định giá trên 0,7440, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc bạn rằng các mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở mức 0,7600 và mở rộng lên 0,7685.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7500 và 0,7640

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá