Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 11-12-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã phá vỡ mạnh mức 1.3270 và từ chối chạm mức điều chỉnh tiếp theo là 1.3190, nhận thấy rằng giá đang cố gắng phục hồi ngay bây giờ, nhưng chúng tôi muốn giữ trung lập cho đến khi giá xác nhận tình hình của nó từ các mức đã đề cập để phát hiện điểm đến tiếp theo của nó rõ ràng.

Lưu ý rằng việc phá vỡ 1.3190 sẽ ép giá tiếp tục giảm và truy cập 1.3105 như một mục tiêu điều chỉnh tiếp theo, trong khi vi phạm ngưỡng kháng cự 1.3270 sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng tăng mà mục tiêu 1.3373 tiếp theo là 1.3539 mức trong thời gian ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3160 ​​và kháng cự 1.3350.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập