Johnson & Johnson cắt giảm lợi nhuận - Phân tích - 16-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Johnson & Johnson đã tăng 0,23% trong phiên cuối cùng, đạt mức cao nhất trong phiên 150,15, trong khi bị tổn thương khi thoát khỏi kênh giá giảm dần hướng dẫn giao dịch ngắn hạn gần đây, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, cùng với sự tích cực tín hiệu từ chỉ báo RSI. Do đó

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish