Giá bạc đối mặt với kháng cự vững chắc - Phân tích - 02-07-2020


Economy analysis


Giá bạc phải đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh vào 18,38, khiến giá đã tăng trở lại để kiểm tra EMA50, tạo ra cơ sở hỗ trợ tốt trong ngày, nhận thấy rằng stochastic đã xoay sở để thoát khỏi đà tiêu cực của nó để hiển thị các tín hiệu bán quá mức, chờ đợi để thúc đẩy Giá sẽ tăng trở lại.

Do đó, tổng quan tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, và vi phạm 18,38 sẽ đẩy giá lên 18,93 như một trạm chính tiếp theo , lưu ý rằng việc phá vỡ 17,70 sẽ nhấn vào giá để đạt được mức giảm bổ sung mà mục tiêu kiểm tra 16,80 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 17,75 và kháng cự 18,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish