Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 16-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy xu hướng giảm giá nhẹ để tiếp cận EMA50 một lần nữa, kèm theo cách tiếp cận ngẫu nhiên đến các khu vực bán quá mức, hỗ trợ cơ hội khôi phục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 0,6890, trong khi tiếp theo mục tiêu chính nằm ở 0,7064.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,6940 hỗ trợ và 0,7064

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Bullish