Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 09-12-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giao dịch với tính tích cực rõ ràng là tấn công mức kháng cự chính 1.3440 và cố gắng quay trở lại kênh tăng giá trong ngày một lần nữa, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc xác nhận sự vi phạm sẽ dừng kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và đẩy giá để lấy lại xu hướng tăng chính một lần nữa, mà các mục tiêu tiếp theo của nó kéo dài đến 1.3630, trong khi việc củng cố dưới 1.3440 sẽ thúc đẩy giá giảm và hướng về 1.3190, tiếp theo là 1.3110 khu vực là mục tiêu tiêu cực chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3280 và kháng cự 1.3500.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm