EURJPY tăng chậm - Phân tích - 9-12-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã tận dụng sự ổn định của mức hỗ trợ ban đầu 125,75, để nhận thấy sự bắt đầu hình thành các sóng tăng chậm do tiêu cực ngẫu nhiên giữ dao động dưới 80.

Mặt khác, việc thu thập động lượng tích cực sẽ cho phép giá tiếp tục tăng để vượt qua ngưỡng 126,60, tiếp theo là chờ đợi chạm đến ngưỡng kháng cự của kênh tăng giá tại 127,10.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là từ 126,00 đến 127,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng