USDCHF thu thập thông tin xuống dưới - Phân tích - 09-12-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF dao động với mức độ tiêu cực nhẹ nhàng để thu thập dần dần về phía mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,8840, để giữ xu hướng giảm được đề xuất trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ mức đã đề cập sẽ mở rộng sóng giảm trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn .

EMA50 hỗ trợ mức giảm dự kiến, sẽ vẫn có giá trị với điều kiện giá ổn định dưới 0,8970.

Mức giảm dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,8800 và kháng cự 0,8930.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm