AUDUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 09-12-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD bắt đầu tăng ngay bây giờ, di chuyển khỏi mức 0,7413, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong ngày và trong ngắn hạn, được hỗ trợ bởi stochastic và sự tích cực của EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 0,7530.

Giữ trên 0,7375 là điều quan trọng để tiếp tục đà tăng dự kiến, vì việc phá vỡ nó sẽ tác động lên giá để truy cập hỗ trợ của kênh tăng chính xung quanh 0,7240 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7380 đến 0,7500

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng