Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 16-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch tiêu cực để nhấn vào 40,80 và tiếp cận kiểm tra khóa thứ hai hỗ trợ 40,40 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải củng cố trên các mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động cho ngày hôm nay, vì sẽ phá vỡ chúng nhấn vào giá để quay lại đường giảm giá mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 37,50.

Cho đến bây giờ, kịch bản tích cực vẫn được đề xuất dựa trên sự ổn định giá trên 40,40 rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 43,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 39,50 và kháng cự 43,05. >

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish