Ford lợi nhuận thấp hơn - Phân tích - 08-12-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Công ty Ô tô Ford (F) trở lại thấp hơn với mức giảm 1,28% trong khi thu thập động lực để giúp cổ phiếu này tăng trở lại, trong bối cảnh xu hướng tăng trong trung hạn chiếm ưu thế, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày, cùng với sự tích cực tín hiệu từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng trở lại, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự quan trọng là 9,55, với điều kiện giữ nguyên mức hỗ trợ 8,72.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng