General Motors tìm kiếm đáy để củng cố nó - Phân tích - 08-12-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Motors (GM) đã giảm 0,20% trong phiên vừa qua trong khi tìm kiếm mức đáy để thúc đẩy nó cao hơn một lần nữa, trong bối cảnh xu hướng tăng chính trong trung hạn chiếm ưu thế, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày, cùng với với các tín hiệu tích cực từ chỉ báo RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng và nhắm tới ngưỡng kháng cự 46,65 một lần nữa.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng