Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent ngày 08-12-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy một số xu hướng tăng nhẹ để kiểm tra mức kháng cự quan trọng 48,80 và miễn là giá nằm dưới mức này, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách phá vỡ 47,90 để xác nhận mức tăng lên 46,44 đại diện cho mục tiêu điều chỉnh tiếp theo của chúng tôi, nhắc bạn rằng việc vi phạm 48,80 sẽ đẩy giá quay trở lại kênh tăng giá và tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ 46,44 và kháng cự 49,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm