Cập nhật giữa ngày cho Bạc 16-07-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy một số xu hướng giảm bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, nhận thấy rằng chỉ báo sẽ dần dần loại bỏ tiêu cực của nó, chờ đợi để cung cấp động lực tích cực giúp đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, di chuyển bên trong kênh tăng giá. xuất hiện trên biểu đồ, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu của chúng tôi nằm ở 19,64 và kéo dài đến 20,05, trong khi đạt được chúng đòi hỏi phải giữ trên 18,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 19.00 và mức kháng cự 19,70.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish