Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 08-12-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tích cực để hướng tới ngưỡng kháng cự quan trọng 1.2160 và như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo buổi sáng của mình, giá cần phải vượt qua mức này để kích hoạt hiệu ứng tích cực của mô hình cờ tăng giá, tiếp theo là phục hồi hướng tới mục tiêu tích cực đạt 1.2300.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong các phiên sắp tới với điều kiện giá ổn định trên 1.2040.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2040 và kháng cự 1.2220.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng