Cập nhật giữa ngày cho Vàng 16-07-2020


Economy analysis


Giá vàng trở lại để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày và EMA50 tiếp tục cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá, để giữ cho tổng quan tăng giá của chúng tôi phụ thuộc vào mức ổn định giá trên 1785,00, lưu ý rằng các mục tiêu chờ đợi bắt đầu từ 1850,00 và mở rộng đến 1865,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1795,00 và kháng cự 1840,00. cho hôm nay: Bullish