Giá bạc hoàn thành mô hình tăng giá - Phân tích - 08-12-2020


Economy analysis


Giá bạc đã thành công vượt qua mức 24,30 để hoàn thành mô hình tam giác tăng dần được đề cập trong các báo cáo gần đây của chúng tôi, mở ra con đường tiến tới mục tiêu tích cực đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 25,06, lưu ý rằng giá di chuyển trong kênh tăng hỗ trợ cơ hội vượt qua mức mục tiêu và hướng tới mục tiêu tích cực hơn.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, nhắc bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 23,60 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 24,00 và kháng cự 25,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng