USDJPY giảm một cách bình tĩnh - Phân tích - 08-12-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY bắt đầu phục hồi theo xu hướng giảm sau khi kiểm tra đường kháng cự chính, hỗ trợ sự tiếp tục của tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi, chờ đợi phá vỡ 103,65 để củng cố kỳ vọng tiếp tục sóng giảm trong ngày và ngắn hạn, tiếp theo mục tiêu nằm ở mức 103,00.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới trừ khi vi phạm 104,76 và giữ trên nó.

< span>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 103,20 và kháng cự 104,50

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Giảm