Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 16-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tiếp tục giảm xuống gần mức hỗ trợ chính 1,2515, để cung cấp thêm tín hiệu cho sự thay đổi tiềm năng từ chối, nhưng chúng tôi cần một sự phá vỡ được xác nhận đến mức được đề cập bằng cách đóng cửa hàng ngày bên dưới nó để xác nhận sự tiếp tục của tiêu cực giao dịch và hướng tới 1.2400 theo sau là 1.2304 khu vực như các trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi giá xác nhận tình trạng của nó theo 1.2515.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1,2460 hỗ trợ và 1,2660 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập

< div>