Giá dầu thô trong xu hướng giảm - Phân tích - 07-12-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy giao dịch thắt chặt trong các phiên trước đó, di chuyển trong kênh tăng giá trong ngày tổ chức đà tăng gần đây, chờ tiếp tục giao dịch tích cực để hướng tới mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 48,00.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong ngày và ngắn hạn, được tổ chức bên trong các kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 45,35.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 45,25 và kháng cự 48,00.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng