Giá khí đốt tự nhiên vẫn âm - Phân tích - 16-7-2020


Economy analysis


Mặc dù giá khí đốt tự nhiên hình thành hồi phục tích cực gần đây, sự ổn định của nó trong kênh giảm giá cùng với mức trung bình di chuyển liên tục 55 tạo thành rào cản bổ sung tại 1.887 hỗ trợ tổng quan tiêu cực cho giai đoạn gần và trung hạn.

ngoài ra

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.880 đến 1.500

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish