USDCAD đạt mục tiêu mở rộng - Phân tích - 07-12-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã thành công trong việc đạt được mục tiêu mở rộng của chúng tôi ở mức 1,2785 và cố gắng vượt qua nó, điều này hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm trong ngắn hạn và trung hạn, mở đường để hướng tới 1,2550 như một trạm chính tiếp theo .

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn chiếm ưu thế trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm 1.2865 được coi là chìa khóa tích cực để bắt đầu làn sóng tăng điều chỉnh.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2700 và kháng cự 1.2840.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm