Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 04-12-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent kiểm tra mức hỗ trợ được hình thành trên 49,00 sau khi phá vỡ nó trước đó, điều này đại diện cho điều kiện đầu tiên để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mục tiêu là 50,50 tiếp theo là 53,08 sau khi vượt qua mức trước đó, lưu ý rằng phá vỡ 49,00 theo sau là 48,35 sẽ ngăn đà tăng được đề xuất và ép giá chuyển sang giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 48,35 và kháng cự 51,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng