EURJPY tập hợp sức mạnh của nó - Phân tích - 16-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY hình thành rào cản trong ngày chống lại các nỗ lực tăng giá, để nhận thấy sự phục hồi tiêu cực tạm thời và cố gắng thu thập sức mạnh của mình bằng cách tìm kiếm động lực tích cực bổ sung, khi cách tiếp cận ngẫu nhiên đến 20 cấp độ xác nhận thoát khỏi áp lực tiêu cực để bắt đầu thu thập đà tích cực bổ sung và dự kiến ​​nhắm mục tiêu 122,90 theo sau là 123,75.

Lưu ý rằng việc cố gắng phá vỡ hỗ trợ ban đầu ở 121,55 sẽ xác nhận hoãn cuộc tấn công tăng giá để chịu một số tổn thất bằng cách cố gắng kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá ở mức 121.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 121,55 đến 122,90 xu hướng cho ngày hôm nay: Bullish