Giá vàng kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 02-07-2020


Economy analysis


Giá vàng ổn định tại đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày, vì EMA50 cung cấp hỗ trợ tốt cho giá để bảo vệ sự tiếp tục giao dịch bên trong kênh này, kèm theo mức tăng ngẫu nhiên lên đà tích cực, hỗ trợ cơ hội tăng giá mạnh lên Tiếp tục xu hướng tăng chính trong các phiên sắp tới. vào năm 1850,00, lưu ý rằng việc tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 1765,00 và quan trọng nhất là trên 1745,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish