Giá dầu Brent vi phạm ngưỡng kháng cự chính - Phân tích - 03-12-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tăng mạnh vào ngày hôm qua để phá vỡ đường kháng cự của kênh điều chỉnh giảm xuất hiện trên biểu đồ và nằm trên nó, điều này ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và dẫn giá trở lại đường tăng giá chính một lần nữa. cách để đạt được mức tăng bắt đầu từ 49,00 và mở rộng đến 50,50.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chứng kiến ​​mức tăng nhiều hơn trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng việc phá vỡ 47,90 sẽ đẩy giá quay lại đường giảm giá điều chỉnh và hướng tới kiểm tra 45,88 khu vực ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 47,00 và kháng cự 50,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng