AUDUSD tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 16-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã cung cấp các giao dịch tích cực vào ngày hôm qua để tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 0,7064 và quay trở lại dao động gần EMA50 ngay bây giờ, vì nó bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên thoát khỏi đà tiêu cực của nó để tiếp cận các khu vực bị bán quá mức, chờ để thúc đẩy giá để tiếp tục giao dịch tích cực và vượt qua mức đã đề cập để mở đường để đạt được nhiều lợi nhuận hơn trên cơ sở ngắn hạn.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ mức 0,6890 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,6940 hỗ trợ và 0,7064

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish