Giá dầu Brent chuyển sang tăng - Phân tích - 16-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tiếp tục tăng vào ngày hôm qua để vi phạm 43,38 và giải quyết trên nó, dẫn đến giá tiếp tục xu hướng tăng chính, trên đường đạt được các mục tiêu tích cực mới bắt đầu từ 45,50.

Kênh tăng giá mới hỗ trợ kỳ vọng đạt được mức tăng cao hơn trong giai đoạn sắp tới, bên cạnh EMA50 mang giá từ bên dưới, xem xét rằng việc phá vỡ 43,38 sau mức 42,25 sẽ ngăn chặn mức tăng đề xuất và nhấn vào giá để bắt đầu điều chỉnh giảm giá mới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish