Giá dầu thô vi phạm mức kháng cự - Phân tích - 16-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô vi phạm mức 40,80 và đóng cửa nến hàng ngày phía trên nó, khiến giá tăng thêm trong các phiên sắp tới, để tiếp tục xu hướng tăng chính mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 43,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng 39,50 hỗ trợ và kháng cự 43,05.

Xu hướng dự kiến cho hôm nay: Bullish