EURUSD đạt được mức tăng mạnh - Phân tích - 02-12-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy sự phục hồi tăng giá hơn để đạt đến ngưỡng của ngưỡng 1.2100, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn, và con đường đang mở để đạt được mục tiêu chờ đợi tiếp theo của chúng tôi ở mức 1.2150, chờ đợi sự gia tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trừ khi phá vỡ mức 1.2011 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2000 và kháng cự 1.2180.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng