Giá bạc đạt được nhiều lợi nhuận hơn - Phân tích - 16-07-2020


Economy analysis


Giá bạc cung cấp thêm các giao dịch tích cực trên đường đến thăm mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 19,64, lưu ý rằng giá di chuyển trong kênh tăng có các mục tiêu tích cực hơn trên cơ sở ngắn hạn, vì vi phạm mức đã đề cập đại diện cho chìa khóa để hướng tới 20.05 là trạm tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn trừ khi phá vỡ mức 18,60 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 19,00 và kháng cự 19,70.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish