EURGBP lặp lại mức đóng cửa âm - Phân tích - 01-12-2020


Economy analysis


Cặp EURGBP vẫn ổn định tiêu cực dưới ngưỡng kháng cự 0,9010, để chặn nỗ lực lấy lại xu hướng tăng giá và tăng cơ hội hình thành các giao dịch giảm giá điều chỉnh.

Ngoài ra, động thái mức trung bình 55 tiếp tục dao động gần mức kháng cự hiện tại để xác nhận việc chặn các giao dịch trong phạm vi giảm giá, kỳ vọng thu thập thông tin về mức 0,8895 và tạo thành mục tiêu tiêu cực đầu tiên, trong khi việc vượt qua nó có thể mở rộng giao dịch lên mức 0,8780 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,8975 đến 0,8895

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm