Giá vàng cần một động lực tích cực - Phân tích - 16-07-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục nỗ lực vượt qua ngưỡng kháng cự của cờ tăng xuất hiện trên biểu đồ, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục của EMA50, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được tổ chức bên trong các kênh tăng giá, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu dự kiến ​​của chúng tôi bắt đầu từ 1850,00, sau đó là 1865,00. wave.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1795,00 và kháng cự 1840,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish