Giá dầu thô tác động lên vùng hỗ trợ - Phân tích - 01-12-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục áp lên mức 44,70, chờ phá vỡ mức này để xác nhận mở đường bắt đầu sóng giảm điều chỉnh mà mục tiêu đầu tiên của nó nằm ở 43,25, tiếp tục cho thấy xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới được hỗ trợ bởi sự hình thành Mô hình giảm giá mà các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc vi phạm 45,55 sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng chính. mà không cần đến sự điều chỉnh giảm giá đã đề cập.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 43,25 và kháng cự 46,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm