USDCAD giảm mạnh - Phân tích - 16-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã giảm mạnh ngày hôm qua để di chuyển khỏi 1.3612, điều này kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm giá trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, vì nó giao dịch ở mục tiêu tiêu cực đầu tiên ở mức 1.3500 và chúng tôi khuyên bạn nên vượt qua mức này để mở đường để hướng tới 1.3362 như một trạm tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được dự kiến ​​cho giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50, lưu ý rằng việc tiếp tục của sóng giảm giá phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 1.3612.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.3400 hỗ trợ và kháng cự 1.3580.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish