USDCAD kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 02-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD kiểm tra mức 1.3612 và giữ độ ổn định của nó dưới mức này, vì EMA50 đáp ứng mức kháng cự này để tăng thêm sức mạnh cho nó, kèm theo khả năng tiếp cận ngẫu nhiên đến các khu vực mua quá mức.

Do đó, các yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng giảm cho giai đoạn sắp tới, mục tiêu chính của nó nằm ở mức 1.3500, sau đó là 1.3362, lưu ý rằng việc tiếp tục các điều kiện sóng giảm giữ dưới mức 1.3612 và 1.3670.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 1.3500 đến mức kháng cự 1.3670.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Bearish