EURJPY lặp lại mức đóng cửa tích cực - Phân tích - 30-11-2020


Economy analysis


Không có thay đổi nào đối với đường tăng giá của cặp EURJPY vì nó tiếp tục cung cấp các giao dịch tích cực thường xuyên trên đường hỗ trợ 123,40, trong khi giá cần đóng cửa tích cực trên 124,55 để quản lý tiếp tục ghi lại các mục tiêu tích cực xung quanh 125,10 sau đó đạt mức 126,70.

Phương pháp tiếp cận đường trung bình động 55 đối với vùng hỗ trợ đã đề cập cùng với dao động ngẫu nhiên liên tục trong các vùng quá mua tạo thành các yếu tố đồng ý sự thống trị của xu hướng tăng giá, tiếp tục chờ đợi để đạt được điều kiện để tiếp tục cuộc tấn công tăng giá đã đề cập.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,70 đến 125,10

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá