EURUSD đối mặt với sự kháng cự vững chắc - Phân tích - 16-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD không thể giữ được trong thời gian dài trên mức 1.1420, để giao dịch tiêu cực và ổn định dưới mức này, khiến giá dưới áp lực tiêu cực dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, để bắt đầu hình thành làn sóng giảm giá mà chúng tôi dự kiến ​​sẽ nhắm mục tiêu kiểm tra mức 1.1270 là chủ yếu.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được dự kiến ​​cho ngày hôm nay, xem xét việc vi phạm 1.1420 và giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn mức giảm được đề xuất và dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng giá chính một lần nữa. xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish